Springerklubben startades 1982 och är en rasklubb för engelsk springer spaniel inom

Svenska Spaniel- och Retriverklubben (SSRK).

 

Springerklubben Syd är en av Springerklubbens lokalavdelningar,

och startades 1989. Lokalavdelningen är en ideell förening,

och har som mål att tillvarata specifika intressen för rasen.

Den 31.12.2016 hade klubben 133 medlemmar.

 

 Rasklubbar, specialklubbar och länsklubbar som finns runt om i landet utgör basen i

Svenska Kennelklubben (SKK).

 

Läs mer: http://www.springerklubben.org