Styrelsen och webbansvarig kan nås via

styrelsen@springerklubbensyd.se